Artzuid link Harold de Bree

Geachte lezer.
Na uitgenodigd te zijn voor de Internationale Sculptuurroute in Amsterdam-Zuid,
(Zie ookeventueel http://artzuid.nl/pers.html) ben ik bezig geweest een idee uit te werken, voor die ten toonstelling.

In de buurt van de plek waar ik mijn beeld /installatie maak, zijn tijdens de tweede wereld oorlog een aantal schuil bunkers gebouwd en gedeeltelijk nog aanwezig in de ondergrond, ook is er in de buurt een commando bunker aanwezig van de BB.
Door mijn interesse in beton constructies en industriële/militaire architectuur heb ik besloten om te spelen met deze historische gegevens.
Mijn idee ontwikkelde zich tot het vormen van een ogenschijnlijke beton constructie bestaande uit een ingang met stalen deur op een grondvlak dat een groter ondergronds bouwwerk verraad. Ik maak vaker van dit soort ingangen naar vermeende ondergrondse gangenstelsels. Ik vind dat fascinerend en probeer die suggestie van het ondergrondse zo goed mogelijk te laten slagen, soms door nog geluid aan het beeld toe te voegen, of  b.v. schakelaars met verlichting, die nog verdere ‘diepgang’ suggereren.

Het geheel zal vlak naast de trambaan in het gras staan.
Bezoekers van de Internationale Sculptuurroute in Amsterdam-Zuid, zullen langs lopen of fietsen. En zullen zich afvragen of de constructie deel uitmaakt van de beelden route of er al jaren staat.