Sculptuur Den Haag
Harold de Bree
2007 opening 15June

more info: www.denhaagsculptuur.nl

Sketch, building and pictures of the work.

In the summer of 2006 there stood a bunker in the middle of the footpath on the Lange Voorhout, a remarkable appearance that we will not easily take for granted but what is in or behind or underneath the bunker? Where will the door that is always closed lead us? Is it just a folly, afake bunker of the size we can see and is that all there is? I do not think so because in that case there would be no valid reason for it to be there in the first place. Lacking official information we will have to use our imagination: I can imagine the bunker to give access to a more extensive security mechanism.

Maybe there are secret passageways under the Voorhout. After all this spot is very close to government buildings, embassies and other representatives of power who should be able to escape in case of an emergency. As it happens there are is indeed a network of passageways underneath the Binnenhof, the Voorhout, the Buitenhof and possibly elsewhere as well. There has even been a proposal to renovate part of it (underneath the Buitenhof) to become a discotheque, a plan which unfortunately was never realized. Here, as so often, reality turns out to be at least as bizarre as the imagination and the meaning of De Bree’s bunker is transformed by it: as fictitious entrance it becomes a part of the ‘underworld’, it becomes that part of the underworld which is situated in the ‘straight world’ and inversely the secret passageways become a part of the artwork without anything having been changed literally. There has been no other intervention than a suggestion of their possible existence and this suggestion turns out to evoke a reality which is not fictitious at all but completely factual. This is how confusing tautology can become, especially if we are tricked (as we are here) by that other rhetorical device, the paradox (that is to say the bunker as an apparently alien element on the Voorhout) in the first place.

Dit bunkertje staat op het Lange Voorhout in Den Haag. Wanneer je door het afgesloten deurtje met spijlen naar rechts kijkt zie je een stalen deur, die toegang lijkt te geven tot een naar beneden lopende gang. Achter het deurtje met spijlen liggen weggegooide papiertjes en ander afval dat voorbijgangers graag plegen achter te laten. De vraag is waar de gang achter de stalen deur naar toe leidt. Dat er zich een complex ondergronds gangenstelsel in deze buurt bevindt staat vast. Tot dit gangenstelsel zou een aantal ministeries, waaronder het ministerie van Algemene Zaken en het ministerie van Defensie toegang hebben.

Het bunkertje is een kunstwerk van Harold de Bree (1966, Voorschoten), wat in het kader van Den Haag Sculptuur op het Lange Voorhout staat. Het staat temidden van allerlei andere sculpturen, maar het wordt echter niet zo snel als kunstwerk herkend, terwijl het toch niet direct thuishoort in de omgeving. Ouders laten hun kleine kinderen tegen de schuine wand opklimmen, zonder dat iemand hier een opmerking over maakt. Het gebouwtje ziet er dan ook zeer robuust en functioneel uit. Het zou toegang kunnen geven tot een ondergrondse gang, maar ook tot een machineruimte of tot een ondergrondse schuilkelder.

De Bree construeert militaire objecten, zoals bunkers, onderzeeërs, tanks en geweren. Hij baseert deze op tekeningen die hij op het internet vindt en bouwt deze met eenvoudige industriële materialen op ware grootte na. Zijn beelden scheppen een onheilspellende sfeer. Er kan elk moment iets gebeuren, maar de vraag is of de militaire objecten van De Bree er zijn om ons te beschermen of juist om ons aan te vallen. De realistische vorm van zijn objecten draagt hier in hoge mate aan bij. In 2005 lag een onderzeeër van De Bree in de vijver van het Gemeentemuseum. Je weet dat deze daar nooit zou kunnen opduiken en toch bekruipt je een unheimisch gevoel.

Met deze bunker, getiteld Entrance B4, won Harold de Bree de Den Haag Sculptuur Rabobank Award 2007. Er gaan stemmen op om dit onheilspellende werk een vaste plek te geven op het statige Voorhout.

Dit werk is nog tot en met 9 september 2007 te aanschouwen bij de groepstentoonstelling Den Haag Sculptuur 2007: De Overkant / Down Under op het Lange Voorhout in Den Haag.

© Copyright 2007: Alexander Mayhew.